Ấn phẩm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương"

Ấn phẩm khoa học "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương"

ISBN: 978-604-62-7842-9, ISSN : 2525-2488
Số đầu tiên: Chủ đề "VĂN HỌC VIỆT NAM PHÁP NGỮ "
Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương (La Francophonie en Asie-Pacifique - FAP), là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence PUP thuộc Đại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp) với sự tài trợ của AUF và Quỹ Đào Minh Quang. FAP có chức năng công bố các bài báo khoa học chất lượng cao liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương. Hội đồng biên tập của ấn phẩm gồm những giáo sư, nhà nghiên cứu hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Ra mắt ấn phẩm FAP tháng 11/2017

Ra mắt ấn phẩm FAP tháng 11/2017

Ấn phẩm "Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á Thái Bình Dương" đã được hoàn thành và xuất bản, buổi lễ ra mắt ấn phẩm sẽ được tổ chức ở cả Việt Nam và Pháp. Ngày 08/11/2017, ấn phẩm được ra mặt tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L'Espace và tại Marseille, Cộng hòa Pháp vào ngày 15/11/2017.