Học viên IFI khám phá Hạ Long

Học viên IFI khám phá Hạ Long

Ngày 1/3/2018, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức chuyến tham quan thường niên dành cho các tân học viên thạc sĩ tới từ nhiều quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ. Năm nay, địa điểm được lựa chọn là Vịnh Hạ Long, một trong những kì quan thiên nhiên nổi tiếng nhất tại Việt Nam và trên thế giới.

Gala sinh viên Quốc tế: Nơi hội tụ sắc màu văn hóa bốn phương

Gala sinh viên Quốc tế: Nơi hội tụ sắc màu văn hóa bốn phương

Ngày 26/1/2018, ĐHQGHN đã tổ chức Chương trình gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp năm mới 2018 cho hơn 300 cán bộ, học viên sau đại học và sinh viên nước ngoài của ĐHQGHN.

Chương trình đào tạo tại IFI cho tôi cơ hội trở thành nhà quản lý trong tương lai

Chương trình đào tạo tại IFI cho tôi cơ hội trở thành nhà quản lý trong tương lai

Chia sẻ của học viên DZOULOU Vinci Savitri, chương trình thạc sĩ CNTT khóa 20

Tôi đã theo học một chương trình đầy đủ, chu đáo và toàn diện

Tôi đã theo học một chương trình đầy đủ, chu đáo và toàn diện

Chia sẻ của học viên Nguyễn Quốc Khải, chương trình Thạc sĩ CNTT khóa 19, học bổng toàn phần và học bổng thực tập tại phòng nghiên cứu LARIS, trường Quốc tế Khoa học xử lý thông tin EISTI, Cộng hòa Pháp

Học bổng toàn phần của IFI đã giúp tôi đạt được ước mơ

Học bổng toàn phần của IFI đã giúp tôi đạt được ước mơ

Chia sẻ của học viên ATREVI Dieudonné Fabrice, chương trình thạc sĩ CNTT khóa 18