Các công bố khoa học

Thứ tư - 01/11/2017 16:06

Năm 2017:

1. Đề tài KHCN cấp ĐHQGHN

TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu thị trường giáo dục sau đại học ở châu Phi và những khuyến nghị cho Việt Nam

QG.18.41

TS. Ngô Tự Lập

2. Dự án nghiên cứu liên ngành

TT

Tên dự án

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu tiền khả thi việc xây dựng một trung tâm số hóa liên ngành nhằm bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa Việt Nam lưu trữ tại Pháp

IFI.17.01

ThS. Phan Xuân Thắng

2

Nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm một cơ sở dữ liệu chuyên dụng phục vụ đào tạo và đánh giá kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

IFI.17.02

TS. Hồ Tường Vinh

3

Số hóa di sản kiến trúc đại học Pháp tại Việt Nam: Trường hợp Công trình Khoa Pháp-ĐHQGHN

IFI.17.03

TS. Phùng Danh Thắng

4

Văn học Việt Nam Pháp ngữ trong bối cảnh giao lưu văn hóa Việt-Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến nay

IFI.17.04

ThS. Trần Thị Quyên

5

Sự tiến hóa hành chính của Đông Dương thuộc Pháp qua văn bản và bản đồ: Nghiên cứu hồi cố liên ngành về lịch sử, hành chính và văn hóa của một thực thể chính trị - xã hội

IFI.17.05

TS. Ngô Tự Lập

3. Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Mã số

Tác giả

1

Hòa hợp giữa các khoa: Tiến tới một nền giáo dục đại học thực tiễn nhân đạo

 

TS. Ngô Tự Lập

Năm 2016

1. Các đề tài KHCN cấp ĐHQGHN

TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu, thiết kế cảm biến y sinh quang tích hợp sử dụng cấu trúc vi cộng hưởng trên ống dẫn sóng nano silic

QG.15.30

PGS.TS. Lê Trung Thành

2

Phương pháp và công cụ mô phỏng ứng dụng trong việc tổ chức cứu hộ khi có sự cố cháy tại các địa điểm đông người

QG.15.31

TS. Hồ Tường Vinh

2. Dự án nghiên cứu liên ngành

TT

Tên dự án

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

1

Số hóa di sản kiến trúc - Trường hợp Nhà hát lớn Hà Nội

IFI.16.01

TS. Nguyễn Hồng Quang

2

Xây dựng Tạp chí Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á-Thái Bình Dương

IFI.16.02

TS. Ngô Tự Lập

3

Giáo dục đại học Pháp tại Việt Nam từ năm 1986 đến nay

IFI.16.03

TS. Nguyễn Hữu Hải

3. Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Tác giả

1

Dịch và dịch ca từ

ĐHQGHN

TS. Ngô Tự Lập

 
Năm 2015
 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Combining Process Simulation and Agent Organizational Structure Evaluation in Order to Analyze Disaster Response Plans

Nguyen Tuan Thanh Le, Chihab Hanachi, Serge Stinckwich, Tuong Vinh Ho

9th KES International Conference, KES-AMSTA 2015 Sorrento, Italy, June 2015, Proceedings (Springer)

Scopus

2

Mapping BPMN Processes to Organization Centered Multi-Agent Systems to Help Assess Crisis Models

Nguyen Tuan Thanh Le, Chihab Hanachi, Serge Stinckwich, Tuong Vinh Ho

7th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (2015), ICCCI 2015 Conference Proceedings, Lecture Notes in Articial Intelligence of Springer-Verlag

Scopus

3

Modeling and simulation of the effects of landslide on circulation of transports on the mountain roads

Hung Nguyen Manh, Ho Tuong Vinh, Nguyen Trong Khanh, Do Minh Duc

International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 8, 2015

ISI (Web of Sciences)

4

A new approach to embedded software optimization based on reverse engineering

N.N. Binh, P.V. Huong and B.N. Hai

IEICE Trans. INF. & SYST, Vol.E98-D, No.6, pp. 1166-1175 (SCI indexed), 2015

5

A Tool for Assessing Quality of Rescue Plans by Combining Visualizations of Different Business Process Perspectives

Alvaro Jose Peralta, Nguyen Tuan Thanh Le, Serge Stinckwich, Chihab Hanachi, Alexandre Bergel, Tuong Vinh Ho

Book Chapter

Information Systems for Crisis Response and Management in Mediterranean Countries

Volume 233 of the series Lecture Notes in Business Information Processing pp 155-166

Scopus

6

Impact of group on the evacuation process: theory and simulation

XH Ta, D Longin, B Gaudou, TV Ho

SoICT 2015 The Sixth International Symposium on Information and Communication Technology

Hue City, Viet Nam — December 03 - 04, 2015

ACM New York, NY, USA ©2015

7

Hybrid of linear programming and genetic algorithm for optimizing agent-based simulation. Application to optimization of sign placement for tsunami evacuation

Le, V.-M., Chevaleyre, Y., Vinh, H. T., & Zucker, J.-D

Computing & Communication Technologies - Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2015 IEEE RIVF International Conference on, vol., no., pp.138,143, 25-28 Jan. 2015
doi: 10.1109/RIVF.2015.7049889

8

KENDRICK: A Domain Specific Language and platform for mathematical epidemiological modelling

BTM Anh, S Stinckwich, M Ziane, B Roche, HT Vinh

Computing & Communication Technologies - Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2015 IEEE RIVF International Conference on, vol., no., pp.132,137, 25-28 Jan. 2015, doi: 10.1109/RIVF.2015.7049888

9

PHƯƠNG PHÁP SINH TỰ ĐỘNG CA KIỂM THỬ

TỪ MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG

Chu Thị Minh Huệ, Đặng Đức Hạnh, Nguyễn Ngọc Bình

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Hà Nội, ngày 9-10/7/2015

DOI: 10.15625/vap.2015.000198


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

global fanpage
VNU
global fanpage