Vi V3

Cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020

Với những khả năng to lớn và không ngừng được cải thiện, điện thoại thông minh ngày nay không chỉ là một công cụ kết nối phổ biến, mà còn có thể được sử dụng như là một công cụ sản xuất các sản phẩm nghe nhìn phục vụ quảng cáo, văn hóa, giáo dục, kinh doanh và du lịch.

2020 04 22 Phim ngan  FB cover full

Thể lệ cuộc thi "Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020"

Cuộc thi "Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020" có chủ đề là "Môi trường", dành cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam. Chi tiết thể lệ cuộc thi mời tham khảo thông tin bên dưới.

2020 04 22 Phim ngan  FB cover (1)

Phát động cuộc thi “Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020”

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐHQGHN phối hợp với Hiệp hội Prenez Du Relief và Liên hoan phim ngắn 3D Angoulême (Pháp) tổ chức cuộc thi "Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020".

Thông báo về việc hủy kế hoạch tổ chức sự kiện Slam thơ Việt Nam lần thứ IV-2020

Thông báo về việc hủy kế hoạch tổ chức sự kiện Slam thơ Việt Nam lần thứ IV-2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, Ban tổ chức xin thông báo hủy kế hoạch tổ chức sự kiện Slam thơ Việt Nam lần thứ IV-2020.

Thông báo của Ban tổ chức Slam thơ Việt Nam lần thứ IV-2020

Thông báo của Ban tổ chức Slam thơ Việt Nam lần thứ IV-2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, kế hoạch tổ chức Slam thơ Việt Nam lần thứ IV cũng như Slam thơ Quốc tế có thể có thay đổi. Ban tổ chức Slam thơ Việt Nam lần thứ IV sẽ thông tin đến toàn thể Quý vị khi có quyết định cuối cùng của Slam thơ Quốc tế.