Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến

Viện Quốc tế Pháp ngữ trân trọng thông báo do tác động của dịch bệnh Covid-19, Lễ Khai giảng các chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Ngân hàng-Tài chính và Công nghệ tài chính, Thạc sĩ Truyền thông số và Xuất bản năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến vào ngày 26/3/2021.

Lãnh đạo Viện xin chúc mừng các tân học viên và chúc các bạn thành công trong học tập.

 

Tác giả bài viết: Viện Quốc tế Pháp ngữ