Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Quy trình tham gia các chương trình đào tạo Thạc sĩ tại IFI

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo tại IFI. Nhằm giúp các Tân học viên có một quá trình học tập thuận lợi, IFI trân trọng thông báo đến các bạn Quy trình tham gia các chương trình đào tạo Thạc sĩ tại IFI.

Quy trình tham gia các chương trình đào tạo Thạc sĩ tại IFI

Quy trình nhập học IFI v3