Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Tham quan ảo Nhà hát lớn Hà Nội

Sản phẩm hoàn thiện của dự án Số hóa Nhà hát lớn Hà Nội

http://www.ifi.edu.vn/HanoiOperaHouseVR/ 

Untitled