Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Tham quan ảo Nhà hát lớn Hà Nội

Với 18 chu cảnh và khoảng 30 phút thăm quan, người xem có thể khám phá đầy đủ những hình ảnh chân thực nhất của nhà hát lớn Hà Nội, một công trình mang đậm kiến trúc Pháp với hàng trăm năm tuổi. Bên cạnh những giá trị về hình ảnh, những thông tin về kiến trúc, văn hóa, lịch sử gắn liền với nhà hát mang lại nhiều giá trị cho người xem.

Sản phẩm hoàn thiện của dự án Số hóa Nhà hát lớn Hà Nội

http://www.ifi.edu.vn/HanoiOperaHouseVR/ 

Untitled