Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Bài giảng «Công nghệ hệ thống tương tác» từ ngày 28/10 đến mùng 1/11/2013

Cô Armelle PRIGENT, giảng viên trường đại học La Rochelle (Pháp) sẽ dạy bài giảng «Công nghệ hệ thống tương tác» từ ngày 28/10 đến mùng 1/11/2013 cho sinh viên lớp Master 2 IFI,...

Cô Armelle PRIGENT, giảng viên trường đại học La Rochelle (Pháp) sẽ dạy bài giảng «Công nghệ hệ thống tương tác» từ ngày 28/10 đến mùng 1/11/2013 cho sinh viên lớp Master 2 IFI, chuyên ngành «Hệ thống thông minh và Đa phương tiện» từ ngày 28/10 đến mùng 1/11/2013.

 

Nhiệt liệt chào đón cô Armelle PRIGENT!