Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Séminaire của cựu học viên của IFI

Thứ tư ngày 20/7/2016, vào lúc 9h30 tại Phòng 601, Nhà C, KTX Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ diễn ra buổi seminaire khoa học do Vũ Văn Thịnh, cựu học viên khóa 5 (1999-20011) của IFI, trình bày.

Thông tin chi tiết xem tại đây.