Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Chuyến thăm IFI của Ông Giám đốc Telecom ParisSud

Ông Pierre Rollin, Giám đốc Telecom ParisSud và phái đoàn của trường sẽ sang thăm IFI vào ngày 5/5/2011. Chuyến viếng thăm lần này với mục đích tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp...
Ông Pierre Rollin, Giám đốc Telecom ParisSud và phái đoàn của trường sẽ sang thăm IFI vào ngày 5/5/2011. Chuyến viếng thăm lần này với mục đích tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa IFI và Telecom ParisSud. Các giảng viên-nghiên cứu của trường Telecom ParisSud đã từng tham gia giảng dạy 1 số môn học ở IFI cho sinh viên lớp Master 2 chuyên ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính. Sau đó đoàn sẽ tham quan Đại học Quốc gia Hà Nội, trường mà IFI trực thuộc để gặp gỡ Giám đốc Đại học Quốc gia.