Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


[Hoãn tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020

coronavirus Information

coronavirus Information

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, 3i thông báo tạm hoãn đợt sơ tuyển tháng 03/2020 tìm kiếm các dự án khả thi để đầu tư vốn.

Kính gửi: Các nhóm khởi nghiệp

Do tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp, 3i xin thông báo tạm hoãn đợt sơ tuyển tháng 03 /2020.

Đối với các Hồ sơ đã gửi tới 3i trước ngày ra thông báo này (ngày 13/03/2020), và được các chuyên gia thẩm định thông qua: Nhóm dự án này sẽ được ưu tiên thuyết trình trước trong đợt thuyết trình tổ chức liền kề tiếp theo.

Đối với các nhóm chưa gửi Hồ sơ tới 3i: các nhóm vẫn tiếp tục gửi tới 3i theo lịch trình đã thông báo trước đó (là đến ngày 15/03/2020). 

3i sẽ có thông báo về việc tiếp tục tổ chức triển khai duyệt hồ sơ sơ tuyển và tổ chức Hội đồng bảo vệ sơ tuyển ngay khi tình hình dịch bệnh ổn định, đảm bảo an toàn cho các nhóm tham gia.

Trân trọng,