Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Bài hát chính thức của IFI

Tên bài hát chính thức của IFI chính là khẩu hiệu của Viện, "Sáng tạo không biên giới" do Viện trưởng Ngô Tự Lập sáng tác. Bài hát có 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Pháp, có thể hát theo phong cách ngợi ca hoặc phong cách nhạc trẻ.

Phiên bản tiếng Việt

15 Baihat IFI tempo85

Phiên bản tiếng Pháp

15 IFI chanson Tempo85