Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


(Franconomics-2021) Không gian 01: Chuyển đổi số và tiếp cận công bằng công nghệ

(Franconomics-2021) Không gian 01: Chuyển đổi số và tiếp cận công bằng công nghệ
Không gian thảo luận 01 về chủ đề "Chuyển đổi số và tiếp cận công bằng công nghệ" nằm trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế Franconomics-2021 do OIF, AUF và IFI đồng tổ chức. Franconomics-2021 được tổ chức vào ngày 24-25/11/2021 tại Hà Nội với chủ đề "Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19".

CHỦ TỌA: 

Ông Hồ Tường Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Viện Quốc tế Pháp ngữ

DIỄN GIẢ:

1. Ông Mohammed H’Midouche, Giám đốc điều hành Tập đoàn Inter Africa Capital (Maroc)

2. Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban CNTT, Tổng công ty Viễn thông Mobifone

3. Ông Đồng Thế Quang, Chuyên gia Chương trình, Phòng Kinh tế và Kỹ thuật số, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ

THƯ KÝ: 

Bà Đào Anh Thư, Viện Quốc tế Pháp ngữ

NGƯỜI THAM DỰ THẢO LUẬN:

1. Bà Thái Thuỳ Dương, Trợ lý lãnh sự Lãnh sự quán Monaco

2. Bà Dalel MELKI, Kỹ sư hóa học, Cộng hòa Tunisia

3. Bà CISSE Abdoulaye, Quản lý điều hành PAM, Cộng hòa Mali

4. Ông YUMA UTCHUDI JOSEPH BRUNO, Giám đốc quan hệ quốc tế Công ty Bưu chính viễn thông, Cộng hòa Congo

5. Bà Lê Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam