Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Tăng cường công tác chăm sóc, hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã kí công văn số 2150/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về việc Tăng cường công tác chăm sóc, hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh dự báo còn phức tạp, kéo dài, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị đào tạo chỉ đạo công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan, trong đó có Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên để kịp thời rà soát, thống kê số lượng sinh viên của đơn vị (gồm cả sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang tiếp tục ở lại Hà Nội (thuê chỗ ở bên ngoài và nội trú tại các Ký túc xá) để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời, cụ thể (cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tài chính, miễn giảm học phí...) nhằm giúp sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
2. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo để cùng tiến hành rà soát, lập danh sách sinh viên nội trú của từng đơn vị, đồng thời căn cứ điều kiện và tình hình thực tiễn của Trung tâm để tiếp tục có các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo mọi điều kiện và giúp đỡ sinh viên đang nội trú tại các Ký túc xá để các em yên tâm sinh hoạt, học tập với phương châm “không để sinh viên nào thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết”.
Xem chi tiết Công văn số 2150/ĐHQGHN-CT&CTHSSV tại đây.