Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Thông báo về việc chuyển đổi Viện Quốc tế Pháp ngữ thành Khoa Quốc tế Pháp ngữ

Thông báo về việc chuyển đổi Viện Quốc tế Pháp ngữ thành Khoa Quốc tế Pháp ngữ
Từ ngày 01/3/2023, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN đổi tên thành Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN là một cơ sở giáo dục đào tạo đại học theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHQGHN, Viện Quốc tế Pháp ngữ được chuyển đổi mô hình tổ chức và tên gọi là Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) trong lộ trình thành Trường Quốc tế Pháp ngữ vào năm 2025, các tên gọi quốc tế vẫn giữ nguyên là Institut Francophone International (Tiếng Pháp) và International Francophone Institute. IFI là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật có liên quan, Quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển IFI từ năm 1993 tới nay, và là điểm nhấn nổi bật trong năm 2023 - Kỷ niệm 30 năm thành lập IFI.

 

Với tên gọi mới, IFI có chức năng chính là tổ chức đào tạo trình độ đại học và sau đại học trong các lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ tài chính, các lĩnh vực liên ngành tích hợp giữa công nghệ thông tin với các ngành khoa học khác mà Việt Nam có nhu cầu và là thế mạnh của Cộng đồng Pháp ngữ.

 

Sự chuyển đổi này đã được IFI chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, được thực hiện với tinh thần quyết liệt, được lãnh đạo ĐHQGHN ủng hộ, đảm bảo sự phát triển đúng với định hướng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của IFI theo sứ mệnh chung của ĐHQGHN.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là điểm đến tin cậy của gần 1200 sinh viên quốc tế đang theo học các khóa học ngắn hạn và dài hạn. Cùng với ĐHQGHN, IFI tự hào có 30 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình đào tạo liên kết quốc tế chất lượng cao, thu hút sự quan tâm của nhiều học viên trong và ngoài nước.

Với khoảng 72% số học viên đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, IFI là môi trường học tập quốc tế có bản sắc độc đáo, thân thiện, gần gũi, đa dạng về văn hóa. Hiện nay, IFI là đơn vị đóng góp quan trọng vào chỉ số Quốc tế hóa cho ĐHQGHN. 

 

Tác giả bài viết: Hạnh Nguyên - IFI-COM