Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


Viện Quốc tế Pháp ngữ tuyển dụng viên chức năm 2016

(Thông báo này hiện đã được gia hạn, thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tại đây).

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của Viện;

g) Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt.

II. Số lượng viên chức cần tuyển và tiêu chuẩn cần tuyển

1. Số lượng viên chức cần tuyển

Số lượng viên chức cần tuyển của Viện Quốc tế Pháp ngữ: 06, cụ thể:

1.1. Vị trí chuyên viên hành chính tổng hợp: 01

1.2. Vị trí kế toán viên: 01

1.3. Vị trí nghiên cứu viên: 04

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

a) Chuyên viên/Kế toán viên:

- Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển; ưu tiên những ứng viên thành thạo tiếng Pháp.

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo Khung tham chiếu năng lực chung Châu Âu và tương đương theo từng vị trí việc làm cần tuyển.

- Có chứng chỉ tin học trình độ B.

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển.

b) Nghiên cứu viên:

- Có học vị tiến sĩ các ngành khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông, điện tử-viễn thông và liên ngành.

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) phục vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu). Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Pháp.

- Có khả năng NCKH: Có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISBN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà sản xuất có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.

Tiêu chuẩn cụ thể về chuyên ngành đào tạo phù hợp của từng vị trí tuyển dụng được gửi kèm theo thông báo này. 

III. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức tại Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2016 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển đối với vị trí việc làm chuyên viên, kế toán viên; xét tuyển đặc cách đối với vị trí việc làm nghiên cứu viên.

IV. Nội dung hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:

1.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

1.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

1.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

1.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

1.6. Bản sao công chức các giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh; Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác (đối với các vị trí đòi hỏi kinh nghiệm công tác); Bản sao giấy chứng minh nhân dân; Các giấy tờ khác (bằng khen, giấy khen…) nếu có;  02 ảnh  04x06 chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Hai phòng bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

* Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/7/2016 đến hết ngày 05/8/2016.

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN; Phòng 201, nhà C3, Khoa Pháp, Trường ĐHNN, ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3745.0173 (máy lẻ 369).

V. Nội dung, hình thức xét tuyển

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Việc xét tuyển/xét tuyển đặc cách viên chức được thực hiện theo quy định tại Mục 3, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Xác định người trúng tuyển

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức tại Viện Quốc tế Pháp ngữ được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

VI. Thời gian, địa điểm và lệ phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuyển: Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, thời gian xét tuyển, danh sách ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN - Website: ifi.vnu.edu.vn;

2. Địa điểm xét tuyển: Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN.

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 260.000 đ/hồ sơ.

Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN trân trọng thông báo, chi tiết xem tại đây./.