DSC01620

Newsletter IFI Số 4 - Tháng 11/2022

 17:26 02/12/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trân trọng giới thiệu các thông tin hoạt động của IFI trong Tháng 11 năm 2022.