eULyilZN509VGXqtsVod0j tB9YoBSF1miXjLlOKn1u1BMDDAYcHRHT6ydI  TY86h1GMQsRSBM kwWwIqiU NrA6GffWfAXF7Q63FiyJmqKA8qrv6rIEBZ b9ly3 EfG XhY1rYUANgUMl0czHSXaA

Buổi học cùng Giáo sư Richard Marcoux của học viên Thạc sĩ CNTT Khóa 26

 04:31 14/04/2023

Ngày 06/4, tại nhà E5, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI), học viên Khóa 26 chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông minh và Đa phương tiện (SIM) đã có cơ hội tham gia lớp học với Giáo sư Richard Marcoux từ Đại học Laval, Québec, Canada. Buổi học với chủ đề “Những biến đổi nhân khẩu học ngôn ngữ mới trong không gian Pháp ngữ”, đã mang đến cho các học viên nhiều kiến thức mới lạ và bổ ích.

Buổi gặp mặt và định hướng với tân học viên khóa 26 chương trình Thạc sĩ SIM

Buổi gặp mặt và định hướng với tân học viên khóa 26 chương trình Thạc sĩ SIM

 23:18 13/03/2023

Ngày 09/3/2023, IFI đã tổ chức buổi gặp mặt và định hướng theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua Zoom với tân học viên khóa 26, chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông minh và Đa phương tiện (SIM). Buổi gặp mặt nhằm chào mừng các tân học viên quốc tế khóa 26 chương trình Thạc sĩ SIM cũng như định hướng, tư vấn trực tuyến cho các học viên quốc tế trước khi tới Việt Nam.

global fanpage
VNU
global fanpage