IFI international students have the opportunity to experience traditional Vietnamese culture

MONday - 16/12/2019 16:34
IFI international students have the opportunity to experience traditional Vietnamese culture

Within the framework of VNU's annual International Student Exchange Program on December 12, 2019, IFI international students had the opportunity to experience and learn about Vietnam's traditional cultural features at the Vietnam National Villages For Ethnic Culture And Tourism.

 

 

 

MG 7937
International students take souvenir photos at Khmer temple complex

 

 

MG 7926

Sinh viên quốc tế trải nghiệm vùng văn hóa Tây Nguyên, hào hứng giao lưu với các nghệ nhân dân tộc Ba na trong trang phục truyền thống cùng với nhạc cụ: Trống, Chiêng, Khèn
International students have experienced the Central Highlands culture, excitedly interacting with traditional Ba Na artists in traditional costumes with musical instruments: Trống, Chiêng, and Khèn…

The experience of making A Quát cake (love cake) of Tà Ôi people, Hà Giang sticky rice of H'Mong people, Rợm cake of Giao people, Dày cake of Tày people...

VNU Vice President Phạm Bảo Sơn had a speech at the ceremony

VNU Vice President Phạm Bảo Sơn expressed his joy when attending the program and hoped that through these programs, he could directly listen to the thoughts, aspirations and shares of the international students in VNU.

IMG 8192

 

 

Đại diện sinh viên quốc tế đang học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội, học viên đến từ Viện Quốc tế Pháp ngữ gửi lời cảm ơn đến các giảng viên tại ĐHQGHN cũng như mong muốn được trao đổi và chia sẻ văn hóa, tri thức với con người và đất nước Việt Nam xinh đẹp.
Peter - a student from IFI who represented international students studying at VNU, gave a speech to thank the lecturers at VNU as well as look forward to exchanging and sharing culture, knowledge with the people and the beautiful country of Vietnam.

 

Các sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam đã đem đến cho bữa tiệc cuối năm một không khí sôi động cùng những tiết mục văn nghệ nhiều màu sắc
International students and Vietnamese students gave the year-end party a lively atmosphere with colorful music performances.

 
 Key: #IFI, #IFIstudents
Total notes of this article: 1 in 1 rating
Ranking: 1 - 1 vote
Click on stars to rate this article

  Reader Comments

  Hide/Show the comments

Anti-spam code   

Newer articles

 

Older articles