TUYỂN SINH - Fintech
TUYỂN SINH - Infocom
Hội thảo quốc tế
Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ
Tuyển dụng

Thông báo tuyển chuyên viên phụ trách truyền thông và quản trị thương hiệu

Viện Quốc tế Pháp ngữ (gọi tắt là IFI) thông báo tuyển dụng Chuyên viên phụ trách Truyền thông và Quản trị thương hiệu làm việc tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển

TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng chuyên viên phụ trách đào tạo

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) thông báo tuyển dụng Chuyên viên phụ trách đào tạo

Tuyển dụng

Thông báo tuyển chuyên viên phụ trách dự án

Viện Quốc tế Pháp ngữ (gọi tắt là IFI) thông báo tuyển dụng Chuyên viên phụ trách dự án

Tuyển dụng Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

Tuyển dụng Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy, nghiên cứu và quản lý và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) tuyển dụng nhân sự làm việc tại Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng thuộc Viện.

Tuyển dụng Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến và Chuyển giao Khoa học công nghệ

Tuyển dụng Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến và Chuyển giao Khoa học công nghệ

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy, nghiên cứu và quản lý và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) tuyển dụng nhân sự làm việc tại Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến và Chuyển giao Khoa học công nghệ thuộc Viện.