Fintech
Fintech
Infocom

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học Hosei, Nhật Bản

Chiều ngày 25/01/2016, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng và Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã tiếp Đoàn của Đại học Hosei, Nhật Bản.

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học KANTO-GAKUIN, Nhật Bản

Sáng ngày 20/01/2016, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng đã tiếp Đoàn giáo sư của Đại học Kanto-Gakuin, Nhật Bản.

Viện Quốc tế Pháp ngữ tiếp đoàn Neotiq và MINHCOM

Chiều ngày 13/01/2016, Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ Hồ Tường Vinh đã tiếp đoàn doanh nghiệp Neotiq và MINHCOM.

Viện trưởng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản

Chiều ngày 15/12/2015, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, Viện trưởng đã tiếp Đoàn Toshiba, Nhật Bản.

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học Công nghiệp Chiba, Nhật Bản

Sáng ngày 25/11/2015, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng đã tiếp Đoàn giáo sư của Đại học Công nghiệp Chiba, Nhật Bản.