Fintech
Fintech
Infocom
Tổng kết Khoá tập huấn “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” dành cho các đội nhóm trong giai đoạn khởi nghiệp bước đầu

Tổng kết Khoá tập huấn “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” dành cho các đội nhóm trong giai đoạn khởi nghiệp bước đầu

Trong các ngày 27,28,29/8/2020 và 05,06/9/2020 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Khoá tập huấn “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”. Khóa tập huấn thuộc Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với nhiệm vụ “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội”.

Thay đổi thời hạn đăng ký cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh "GBA Business Challenge"

Thay đổi thời hạn đăng ký cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh "GBA Business Challenge"

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) thay đổi thời hạn cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới

Tổng kết Khoá đào tạo “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” dành cho sinh viên

Tổng kết Khoá đào tạo “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” dành cho sinh viên

Trong các ngày 27, 28, 29/8/2020 và sáng ngày 06/9/2020, tại tầng 10 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI), Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Khoá đào tạo “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” thuộc Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với nhiệm vụ “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội”

Ảnh tập huấn khóa 2

Khóa tập huấn nâng cao năng lực thực hành hỗ trợ khởi nghiệp cho các nhà quản lý vận hành vườn ươm khởi nghiệp ĐMST

Chuỗi khóa tập huấn “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, thuộc Đề án 844 của Bộ Khoa học và Công Nghệ, do Viện Quốc tế Quốc tế Pháp ngữ (IFI) chủ trì.

Hội thảo quốc tế "Vai trò của người điều hành trong việc xây dựng chiến lược và Kế hoạch phát triển Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Hội thảo quốc tế "Vai trò của người điều hành trong việc xây dựng chiến lược và Kế hoạch phát triển Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Ngày 02/07/2020, Hội thảo “Vai trò của người điều hành trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển Vườn ươm khởi nghiệp ĐMST” đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội.