Thanh tuu va Su kien

[Video] 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2022

 10:06 12/01/2023

Với sứ mệnh là đại học tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN đã sẵn sàng chào đón năm mới 2023 với những đột phá trên con đường phát triển của mình.

global fanpage
VNU
global fanpage