Bạn biết gì về trường Đại học EM Normandie?

Bạn biết gì về trường Đại học EM Normandie?

 11:06 18/03/2021

Đại học Quản lý Normandie (École de Management Normandie) – EMN là đối tác của IFI trong việc tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á.