Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ A2.1

Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ A2.1

 10:31 16/12/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Pháp trình độ A2.1.

Banner DBNN Tiếng Pháp

Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ B1.1

 17:00 14/10/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trân trọng thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ B1.1.

global fanpage
VNU
global fanpage