BANNER LỚP BLOCKCHAIN

Khóa đào tạo Công nghệ chuỗi khối Blockchain

 16:57 26/12/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình đào tạo công nghệ chuỗi khối (Blockchain) cho các nhà quản lý, chuyên gia CNTT và mọi đối tượng quan tâm.