toàn cảnh tọa đàm công nghệ open tech talk Inventing email for tomorrow

Học viên IFI tham dự Tọa đàm công nghệ “Open Tech Talk: Inventing Email For Tomorrow” của Linagora Việt Nam

 02:52 26/10/2022

Ngày 13/10/2022, sau khi tham quan trụ sở tại Việt Nam của Linagora, các học viên chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Chuyên ngành Hệ thống thông minh và Đa phương tiện (SIM) tiếp tục tham gia buổi Tọa đàm công nghệ “Open Tech Talk: Inventing Email For Tomorrow” do Linagora Việt Nam tổ chức.

global fanpage
VNU
global fanpage