[Video] Sự kiện và thành tựu tiêu biểu của IFI năm 2022

[Video] Sự kiện và thành tựu tiêu biểu của IFI năm 2022

 08:49 18/01/2023

Với mục tiêu trở thành đầu mối của Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định uy tín về đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, là điểm đến tin cậy của sinh viên quốc tế tại Việt Nam, trong năm 2022, IFI đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Dưới đây là những sự kiện và thành tựu tiêu biểu của IFI trong năm 2022.

global fanpage
VNU
global fanpage