Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


IFI cấp học bổng cho học viên quốc tế học tập tại các chương trình thạc sĩ

IFI cấp học bổng cho học viên quốc tế học tập tại các chương trình thạc sĩ
Kể từ ngày 08/6/2022, tất cả các học viên quốc tế tham gia học chương trình thạc sĩ tại IFI sẽ được nhận học bổng quốc tế bao gồm học bổng nhà ở trong ký túc xá và học bổng sinh hoạt phí.

Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 95/QĐ-IFI ngày 08/6/2022 v/v cấp học bổng sinh hoạt phí và nhà ở cho tất cả các học viên quốc tế trúng tuyển vào học các chương trình đào tạo Thạc sĩ của IFI năm học 2022-2023:

Mức học bổng:

  • Học bổng nhà ở (tại ký túc xá VNU) trị giá: 650.000 đồng/học viên/tháng.
  • Học bổng sinh hoạt phí trị giá: 1.500.000 đồng/học viên/tháng

Thời gian cấp học bổng:

Học bổng được cấp trong thời gian đào tạo chính quy của chương trình, không quá 16 tháng/chương trình đào tạo.

Các chương trình được cấp học bổng:

Trân trọng thông báo!