Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://ifi.edu.vn


10 thành tựu nổi bật của IFI năm 2018

10 thành tựu nổi bật của IFI năm 2018
Năm 2018 tiếp tục đánh dấu và chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của IFI với những hoạt động vừa đẩy mạnh đào tạo vừa xúc tiến hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, từ thuần túy tin học sang liên ngành, với phương thức quản lý phù hợp với môi trường đại học nghiên cứu, chất lượng quốc tế.

 

 

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức chuyên môn và hành chính của Viện với việc thành lập 03 phòng thí nghiệm chuyên ngành: NET Lab (New and Emerging Technologies Lab), Infocom Lab (Information and Communication Lab) Fintech Lab (Financial Technology Lab) bên cạnh Diderot Lab.

2. Tiếp tục đột phá trong tuyển sinh sau đại học, tăng đột biến so với năm 2017, đặc biệt là tuyển sinh quốc tế, lần đầu tiên đưa số học viên quốc tế lên trên 100, đến từ khoảng 20 quốc gia.

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 

3. Mở mới thành công chương trình Thạc sĩ ngành Thông tin - Truyền thông chuyên ngành Truyền thông số và xuất bản hợp tác với Đại học Toulon, góp phần tăng cường tính liên ngành và đa ngành của Viện.

Truyền thông chương trình Infocom tại trường đại học Ngoại Thương, HN
Truyền thông chương trình Infocom tại trường đại học Ngoại Thương, HN

 

4. Tổ chức thành công nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như Blockchain và Fintech.​

Lễ bế giảng khóa đào tạo Advanced Blockchain
Lễ bế giảng khóa đào tạo Advanced Blockchain

 

5. Thành công ấn tượng trong công tác hội nhập quốc tế. Trên 90% số học viên của Viện đi thực tập tại nước ngoài, số còn lại 10% thực tập tại công ty đa quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài; 5 học viên nhận học bổng tiến sĩ tại Châu Âu và Bắc Mỹ; 10 học viên được tuyển dụng tại Châu Âu; Số lượng giảng viên, chuyên gia và học viên quốc tế đến làm việc tại Viện tăng 400%.

Chuyến thăm IFI của Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, AUF
Chuyến thăm IFI của Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, AUF

 

6. Tăng cường các hoạt động hợp tác và phát triển trong nước đặc biệt là việc kết nối, đàm phán với nhiều đối tác mới là các đơn vị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn kết lý luận với thực tiễn đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho học viên sau tốt nghiệp với sáng kiến chương trình thực tập “Hậu Thạc sĩ”(post-master intership).

Ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông
Ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông

 

7. Đột phá trong ý tưởng và tổ chức thành công Chuỗi Seminars liên ngành (Diderot Advanced Academic Seminars - DAAS) với 6 Seminars chuyên sâu, có tiếng vang lớn.

Hội thảo quốc tế ngày 27/11/2018 với chủ đề: “Tâm lý học trẻ em và giáo dục mới: Ở Việt Nam và trên thế giới, từ quá khứ đến tương lai”
Hội thảo quốc tế ngày 27/11/2018 với chủ đề:
“Tâm lý học trẻ em và giáo dục mới: Ở Việt Nam và trên thế giới, từ quá khứ đến tương lai”

 

8. Đột phá trong công tác nhân sự, đặc biệt là thu hút chuyên gia trình độ cao bước đầu đáp ứng phù hợp với cấu trúc mới và định hướng chiến lược phát triển của Viện.

Giáo sư Alban Gabillon (École Doctorale du Pacifique) trong buổi hội thảo với sinh viên IFI
Giáo sư Alban Gabillon (École Doctorale du Pacifique) trong buổi hội thảo với sinh viên IFI

 

9. Triển khai hiệu quả các dự án khoa học và các hoạt động học thuật liên ngành, quốc tế: Hoàn thành một loạt dự án nghiên cứu như Số hóa Khoa Pháp-ULIS; Hoàn thành và ra mắt số 2 và 3 ấn phẩm FAP; Tổ chức một số hoạt động khác như Slam Poetry 2018.

Chung kết Slam thơ Việt Nam 2018 ngày 27/02/2018
Chung kết Slam thơ Việt Nam 2018 ngày 27/02/2018

 

10. Tiến bộ vượt bậc trong việc thực hiện mục tiêu tự chủ tài chính trong giai đoạn 2016-2020, bước đầu tạo cơ sơ sở tài chính cho công tác nhân sự, đa dạng hóa và nâng cao hiệu hoạt động chuyên môn và hành chính của Viện.