Cơ cấu tổ chức

co cau to chuc

 

I. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng:

TS. Ngô Tự Lập

Phòng 202, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 368

(84-24) 37957938

Email: lapnt@vnu.edu.vn

Vien truong Ngo Tu Lap

Phó Viện trưởng

TS. Hồ Tường Vinh

Phòng 205, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 369

Email: vinhht@vnu.edu.vn

Cố vấn Ban lãnh đạo

GS. Michel Mouyssinat (CH Pháp)

Địa chỉ: 71 Rue Aldona, 33400 Talence, Pháp

ĐT: (+33) 5 56 37 41 79

Email: mmouyssinat@hotmail.com

18221858 10209189728877377 9122438628626218328 n

 

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN

TT

Đơn vị (Phòng/Trung tâm)

Bộ phận thuộc phòng

Đầu mối phụ trách

Người phụ trách

Email

Điện thoại

liên hệ

1

 

Phòng Hành chính-Tổng hợp

Trưởng phòng:

Phan Thị Thu Phương

Bộ phận Tổ chức-Hành chính

Phan Thị

Thu Phương

phanthuphuong@vnu.edu.vn

0983588548

Bộ phận Tài chính-Kế toán

Lê Thị Lan Anh

lananhifi@vnu.edu.vn

0904186888

Bộ phận Cơ sở vật chất-Hạ tầng thông tin

Tạ Đăng Chí

tdchi@vnu.edu.vn

0974462230

2

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển (IFI-COOP)

Trưởng phòng:

Đào Tùng

Bộ phận Quản lý Khoa học

Đào Tùng

tungd@vnu.edu.vn

0913321996

Bộ phận Hợp tác phát triển

Trần Thị Quyên

tran.thiquyen@vnu.edu.vn

0983363879

Bộ phận Truyền thông

Nguyễn Hoàng Nam

hoangnam@vnu.edu.vn

0906096336

3

Trung tâm Tư vấn, xúc tiến và Chuyển giao khoa học công nghệ (IFI-BRAIN)

Giám đốc:

Phùng Danh Thắng

Bộ phận các Dự án quốc tế

Phùng Danh Thắng

danhthang.phung@vnu.edu.vn

0967026677

Bộ phận các Dự án trong nước và Khu vực

Đinh Thị Bích Hạnh

hanhdinh@vnu.edu.vn

0522701569

Diễn đàn học thuật liên ngành (DAAS)

Vũ Thị Mỹ Lệ

myle310@vnu.edu.vn

0948178833

4

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (PUF)

ĐT: (+84) 0243 754 9505

Giám đốc:

Phan Xuân Thắng

Bộ phận Sau đại học (máy lẻ: 1)

Phan Xuân Thắng

thangpx@vnu.edu.vn

0916113186

Bộ phận Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (máy lẻ: 2)

Nguyễn Anh Huy

huyna@vnu.edu.vn

0974917486

Bộ phận công tác học viên và cựu học viên (máy lẻ: 3)

Nguyễn Thị

Cẩm Linh

camlinh@vnu.edu.vn

0968348586

5

Phòng Nghiên cứu Đa phương tiện, Hệ thống thông minh và Công nghệ thông tin

Trưởng phòng:
Hồ Tường Vinh

Phòng thí nghiệm MSI

Nguyễn Duy Tài

ndtai@vnu.edu.vn

0969 56 79 82

Phòng thí nghiệm công  nghệ mới

(NET Lab)

Tạ Đăng Chí

tdchi@vnu.edu.vn

0974462230

6

Phòng Nghiên cứu Truyền thông, văn hóa và khởi nghiệp

Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Hiển

Phòng thí nghiệm liên ngành

(Diderot Lab)

Nguyễn Đình Lâm

 

 

Phòng thí nghiệm Công nghệ tài chính (Fintech Lab)

Nguyễn Văn Hiển

nvhien81@gmail.com

0911 013 689

Phòng thí nghiệm thông tin truyền thông (Infocom Lab)

Nguyễn Minh Nguyệt

nguyetnm2016@gmail.com

0912024405

Vườn ươm thông minh Nguyễn Văn Hiển nvhien81@gmail.com 0911 013 689

7

Ấn phẩm khoa học « La Francophonie en Asie-Pacifique » (FAP)

Tổng biên tập :

Ngô Tự Lập

Ấn phẩm nghiên cứu liên ngành được xuất bản bởi Viện Quốc Tế Pháp Ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội, hợp tác với nhà xuất bản đại học Provence (PUP) thuộc Đại học Aix-Marseille.

Tôn Thất Thanh Vân

(Phó tổng biên tập)

corinneflicker@yahoo.fr

-

Corinne Flicker

(Phó tổng biên tập)

thanh-van.ton-that@u-pec.fr

-

Trần Thị Quyên

(Thư ký)

tran.thiquyen@vnu.edu.vn

0983363879