Cơ cấu tổ chức

co cau to chuc

 

I. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng:

TS. Ngô Tự Lập

Phòng 202, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 368

(84-24) 37957938

Email: lapnt@vnu.edu.vn

 

Vien truong Ngo Tu Lap

Phó Viện trưởng

TS. Hồ Tường Vinh

Phòng 205, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 369

Email: vinhht@vnu.edu.vn

 

 

Cố vấn Ban lãnh đạo

GS. Michel Mouyssinat (CH Pháp)

Địa chỉ: 71 Rue Aldona, 33400 Talence, Pháp

ĐT: (+33) 5 56 37 41 79

Email: mmouyssinat@hotmail.com

 

 

 

 

18221858 10209189728877377 9122438628626218328 n

 

Thư ký Ban lãnh đạo

Vũ Thị Mỹ Lệ 

Phòng 201, Nhà C3, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 111

Email: myle310@vnu.edu.vn

 

 

 

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

Địa chỉ: Phòng 201, Nhà C3

Trưởng phòng: ThS. Phan Thị Thu Phương

 (84-24) 3745 0173  +  269

phanthuphuong@vnu.edu.vn

Kế toán trưởng: ThS. Lê Thị Lan Anh

(84-24) 3745 0173  +  268

 lananhifi@vnu.edu.vn

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Địa chỉ:Phòng 601, Nhà G7

Trưởng phòng: TS. Đào Tùng

 (84-24) 3745 0173  + 305

tungd@vnu.edu.vn

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐA PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (MSI)

Địa chỉ liên hệ: Phòng 601, Nhà G7

Kiêm trưởng phòng: TS. Hồ Tường Vinh

 (84-24) 3745 0173  +  369

vinhht@vnu.edu.vn

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA VÀ KHỞI NGHIỆP

Địa chỉ: Phòng 205, Nhà C3

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Hồng Quang

 (84-24) 3745 0173  +  305

nguyenhongquang@vnu.edu.vn

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG (PUF)

Địa chỉ: Phòng 203, Nhà C3

Giám đốc: ThS. Phan Xuân Thắng

 (84-24) 3745 0173  +  168

thangpx@vnu.edu.vn

TRUNG TÂM TƯ VẤN, XÚC TIẾN VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC  CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Phòng 602, Nhà G7

Giám đốc: TS. Phùng Danh Thắng

 (84-24) 3745 0173  +  306

danhthang.phung@vnu.edu.vn

 

ẤN PHẨM KHOA HỌC “CỘNG ĐỘNG PHÁP NGỮ TẠI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG”

Địa chỉ: Phòng 601, Nhà G7

Tổng biên tập: TS. Ngô Tự Lập

Phó Tổng biên tập: GS. Tôn Thất Thanh Vân

                               GS. Corinne Flicker

Đại diện FAP tại Châu Âu: Nguyễn Ngọc Hiệp

Thư ký:  ThS. Trần Thị Quyên

 (84-24) 3745 0173  +  307

tran.thiquyen@vnu.edu.vn