TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG (IFI-PUF)

 

 

GIÁM ĐỐC

Phan Xuân Thắng

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

 

 Bộ phận Đào tạo ngắn hạn

Phụ trách: Nguyễn Công Tâm

Email: nguyencongtam@vnu.edu.vn

 Bộ phận Công tác học viên và cựu học viên

Phụ trách: Nguyễn Viết Đức

Email: ngvietduc@vnu.edu.vn

 

VỀ CHÚNG TÔI

Thành lập năm 2004, Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (nay là Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng - PUF) đã triển khai nhiều chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đạt chuẩn châu Âu liên kết với các trường Đại học Pháp.

Từ 2015, PUF trở thành đơn vị trực thuộc Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Song song với các nhiệm vụ tư vấn quản lý, triển khai thực hiện đào tạo sau đại học, PUF tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho doanh nghiệp và tổ chức trong các lĩnh vực công nghệ tiên phong, chuyển đổi số, an toàn thông tin và các lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội trong thời đại mới.

CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

CHUYỂN ĐỔI SỐ - AN TOÀN THÔNG TIN

ĐỒ HỌA - NGHỆ THUẬT

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

  • Đào tạo kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cơ bản;
  • Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội;
  • Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trơ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG - PUF

Địa chỉ: Phòng 207, Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024.3754.9505/ 089.959.8899

Email: puf.ifi@vnu.edu.vn

Website: www.ifi.vnu.edu.vn


global fanpage
VNU
global fanpage