Thế mạnh của IFI

  • Tất cả các chương trình đào tạo đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Châu Âu;
  • Đối tác của IFI là các Viện, các Trường đại học danh tiếng của Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ;
  • Giảng viên ưu tú đến từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước (Giảng viên nước ngoài đến từ Pháp, Bỉ, Canada: Đại học La Rochelle, Đại học Claude Bernard Lyon 1, Đại học Paul Sabatier, Đại học Louvain La Neuve, Đại học VQAM, Đại học Montreal, Tập đoàn Orange, Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD, Telecom ParisTech,...Giảng viên Việt Nam đến từ ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Cần Thơ...);
  • IFI liên tục tiếp nhận học viên quốc tế đến từ nhiều nước, trong khu vực và từ các nước trong cộng đồng Pháp ngữ (Lào, Campuchia, Thái Lan, Pháp, Cameroun, Benin, Burkina Farso, Algerie, Congo, Haiti, ...);
  • Các chương trình đều cấp bằng Pháp theo lộ trình L-M-D (Cử nhân-Thạc sỹ-Tiến sỹ). Văn bằng này được công nhận tại Châu Âu và có giá trị tương đương tại nhiều nước;
  • Các nhóm nghiên cứu mang tính quốc tế và liên ngành, đặc biệt là nhóm MSI (Modélisation et la Simulation Informatique des systèmes complexes). Nhóm nghiên cứu MSI chuyên về lĩnh vực Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp là thành viên của Đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế (UMMISCO) do Trường Đại học Pierre và Marie Curie (Paris VI) và Viện nghiên cứu vì sự phát triển (IRD) đồng hỗ trợ.
  • Quan hệ quốc tế rộng lớn và mạnh mẽ với các đối tác Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ. Ngoài hợp tác đào tạo và nghiên cứu truyền thống với các đối tác trong Cộng đồng Pháp ngữ, Viện đang xây dựng và triển khai các hợp tác với các đối tác ngoài Pháp ngữ như Nhật Bản, các nước ASEAN, ... và triển khai các lĩnh vực nghiên cứu liên ngành.

global fanpage
VNU
global fanpage