Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông minh & Đa phương tiện

Chương trình được Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) trao danh hiệu “Chương trình đào tạo quốc tế” đạt chuẩn

a) Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông minh và đa phương tiện của Viện Quốc tế Pháp ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thiết kế và xây dựng theo ý tưởng tích hợp, liên ngành nhằm mục đích nâng cao tiềm lực khoa học và tầm nhìn của học viên trong điều kiện phải cập nhật kiến thức để có thể đáp ứng được sự đổi mới thường xuyên của khoa học và công nghệ. Đây là một hướng đi mới, kết hợp nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trong công nghệ thông tin (xử lý thông tin đa dạng, mô hình hóa và mô phỏng, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, học máy, tương tác người máy, công nghệ phần mềm, v.v) nhằm mục đích thiết kế và xây dựng các hệ thống thông minh hỗ trợ quyết định trên cơ sở khai thác thông tin đa phương tiện. Hướng đào tạo và nghiên cứu này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau: an ninh môi trường, phòng chống thảm hỏa tự nhiên, phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Học viên được hướng dẫn và rèn luyện phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, bước đầu có khả năng độc lập nghiên cứu.

Học viên có khả năng tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục theo học học vị tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực tin học khác nhau như: Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy, Mô phỏng tin học, Tìm kiếm thông tin, Khai phá dữ liệu, v.v.

b) Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức về Trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng, Xử lý ảnh/video, Thị giác máy, Mô hình hoá và mô phỏng tin học, Khai phá dữ liệu,... và kiến thức cơ sở và nâng cao của các ngành Công nghệ thông tin liên quan; học viên có thể tiếp tục học đạt học vị tiến sĩ.

- Về kỹ năng: Học viên được hướng dẫn và rèn luyện phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, bước đầu có khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các bài toán kỹ thuật của thực tiễn trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng, Xử lý ảnh/video, Tìm kiếm thông tin, Mô hình hóa và mô phỏng,  v.v…

- Về năng lực: Các Thạc sĩ Công nghệ thông tin chuyên ngành Hệ thống thông minh và đa phương tiệnđược đào tạo để có thể tham gia giảng dạy tại các bộ môn Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông minh và đa phương tiện của các trường đại học kỹ thuật; Làm công tác nghiên cứu trong các Viện nghiên cứu Công nghệ thông tin, các Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hệ thống thông minh và đa phương tiện, v.v..

c) Nội dung đào tạo

Master 1 - Các môn cơ sở

 

Phụ trách: Nguyễn Hồng Quang
 

Danh sách các môn học

Học phần cơ sở
Nhập môn HĐH Unix
Công nghệ phần mềm nâng cao
Trí tuệ nhân tạo và hệ thống đa tác tử
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Quản trị dự án phần mềm
Thiết kế và kiến trúc mạng
Khai phá dữ liệu và tìm kiếm thông tin
Xử lý ảnh 
Đồ án nghiên cứu cá nhân có hướng dẫn 
 
Học phần tùy chọn (chọn 4 trong số 6 học phần)
Vận trù học
Ontology và web ngữ nghĩa
Lý thuyết độ phức tạp tính toán và các thuật toán xấp xỉ
Lập trình ràng buộc
Tính toán hiệu năng cao
Đánh giá hiệu quả Hệ thống và Mạng máy tính
 
Học phần bổ sung cho Master 1 & 2
Xê-mi-na nghiên cứu 
Ngoại ngữ (tiếng Pháp)
Ngoại ngữ (tiếng Anh)
Triết học

 

Master 2 - Các môn chuyên ngành và thực tập

Phụ trách: Hồ Tường Vinh

  • Học kỳ 1 (tháng 11-tháng 1) : các môn lý thuyết
  • Học kỳ 2 (tháng 3-tháng 8) : thực tập tốt nghiệp
  •  

Danh sách các môn chuyên ngành

Học phần cơ sở
Hiện thực ảo và tăng cường
Thị giác máy tính
Tương tác người - máy
Công nghệ hệ thống tương tác
Nhận dạng
Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống phức tạp
Đánh chỉ mục các tài liệu đa phương tiện
Học máy
Suy luận và Không chắc chắn
Nghiên cứu tổng hợp tài liệu
LUẬN VĂN (5-6 tháng)


Để hoàn thành chương trình học này, bạn có thể tham khảo danh sách các học phần bổ sung cho Master 1 & 2.

Thông tin tuyển sinh và học bổng của chương trình: xem tại đây