Chuyển đổi số và xây dựng lộ trình chuyển đổi số dành cho cấp điều hành (C-level)

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khoá đào tạo “Chuyển đổi số và xây dựng lộ trình chuyển đổi số” dành cho cấp điều hành (C-Level). Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.

KHÓA ĐÀO TẠO

CHUYỂN ĐỐI SỐ VÀ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐỐI TƯỢNG  

Lãnh đạo cao cấp của tổ chức, doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG

 02 buổi (7 tiếng) – 04 buổi (14 tiếng), hoặc theo yêu cầu chi tiết.

NỘI DUNG

  • Xu thế số đối với họat động kinh tế - xã hội;
  • Tiềm năng của công nghệ số trong hoạt  động kinh tế, xã hội và quản lý;
  • Khái niệm cơ bản về chuyển đổi số;
  • Lợi ích của chuyển đổi số từ góc dộ hiệu quả và cạnh tranh;
  • Sơ lược về chiến lược chuyển đổi số;
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của hoạt động chuyển đối số;
  • Vai trò của nhà lãnh đạo (CEO, CIO) trong môi trường số;
  • Hỏi đáp và đánh giá, tổng kết.

(Chi tiết nội dung đào tạo vui lòng liên hệ)

MỤC TIÊU 

Cung cấp một bức tranh tổng quát, phân tích bản chất và tiềm năng to lớn của chuyến đổi số, trang bị các kỹ năng cơ bản để lãnh đạo cấp cao của tổ chức, doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số cho tổ chức. doanh nghiệp và chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số.

ƯU THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, đã và đang triển khai các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số;

- Các đối tác của IFI tham gia chương trình: các doanh nghiệp giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp tư vấn-đào tạo-huấn luyện về quản trị;

- Cơ hội giao lưu và hợp tác trực tiếp với mạng lưới đối tác cung cấp giải pháp công nghệ và quản trị kinh doanh của IFI;

- Nhận học bổng ưu đãi tham gia các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên sâu về chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

HỌC PHÍ: Liên hệ trực tiếp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ,

Phòng 301, tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU


global fanpage
VNU
global fanpage