Giới thiệu chung

Các chương trình đào tạo thạc sĩ của IFI đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Châu Âu. Đối tác của IFI là các trường danh tiếng của Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ.

 

 

 • Tất cả các chương trình đào tạo thạc sĩ của IFI đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Châu Âu;

 • Đối tác của IFI là các viện, các trường đại học danh tiếng của Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ;

   

 • Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đến từ các đại học Việt Nam và quốc tế danh tiếng;

   

 • Môi trường học tập tại IFI mang tính quốc tế, với học viên đến từ nhiều quốc gia (Pháp, Cameroun, Benin, Burkina Farso, Algerie, Congo, Haiti, Lào, Thái Lan, Campuchia...);

   

 • Các chương trình đều cấp bằng Pháp theo lộ trình L-M-D (Cử nhân-Thạc sỹ-Tiến sỹ). Văn bằng này được công nhận tại Châu Âu và có giá trị tương đương tại nhiều nước.

 

 • Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin của Viện được Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) trao danh hiệu “Chương trình đào tạo quốc tế”. Đây là chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp đầu tiên trên thế giới được cấp chứng nhận chương trình đào tạo quốc tế đạt chuẩn của AUF

        AUF trao danh hiệu "CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠT CHUẨN" cho IFI

 


global fanpage
VNU
global fanpage