Chuyển đổi số và triển khai dự án chuyển đổi số

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khoá đào tạo “Chuyển đổi số và triển khai dự án chuyển đổi số” dành cho cấp nhân viên. Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.

KHÓA ĐÀO TẠO

CHUYỂN ĐỐI SỐ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐỐI TƯỢNG

 Nhân viên cấp thực thi trong tổ chức, doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG

03 buổi (9 tiếng), hoặc theo yêu cầu chi tiết.

NỘI DUNG

  • Ứng dụng của công nghệ số trong hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh;
  • Khái niệm cơ bản về chuyển đổi số;
  • Lợi ích của chuyển đổi số đối với hoạt động vận hành;
  • Các nét sơ bộ lộ trình chuyển đổi số;
  • Hạ tầng công nghệ cho hoạt động chuyển đổi số;
  • Sự tham gia của nhân viên trong hoạt động chuyển đổi số;
  • Một số phần mềm, công cụ số tiêu biểu  liên quan đến chuyển đổi số;
  • Các kỹ năng làm việc cần thiết trong môi trường số;
  • Nghiên cứu trường hợp về một số doanh nghiệp đã áp dụng thành công công nghệ số;
  • Hỏi đáp và đánh giá, tổng kết.

 (Chi tiết nội dung đào tạo vui lòng liên hệ)

MỤC TIÊU

Trình bày những ích lợi công nghệ số mang lại, trang bị các kiến thức chuyển đổi số  cơ bản để nhân viên cấp thực thi tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số của tổ chức và doanh nghiệp, tạo dựng các kỹ năng làm việc cần thiết trong môi trường số để khai thác hiệu quả các công cụ, giải pháp số liên quan đến chuyển đổi số.

ƯU THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, đã và đang triển khai các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số;

- Các đối tác của IFI tham gia chương trình: các doanh nghiệp giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp tư vấn-đào tạo-huấn luyện về quản trị;

- Cơ hội giao lưu và hợp tác trực tiếp với mạng lưới đối tác cung cấp giải pháp công nghệ và quản trị kinh doanh của IFI;

- Nhận học bổng ưu đãi tham gia các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên sâu về chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

HỌC PHÍ: Liên hệ trực tiếp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ,

Phòng 301, tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754. 9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU


global fanpage
VNU
global fanpage