Giới thiệu các chương trình đào tạo thạc sĩ

Đại học La Rochelle (CH Pháp) – Đối tác đào tạo và cấp bằng chương trình Thạc sĩ Hệ thống thông minh và Đa phương tiện
Đại học La Rochelle (CH Pháp) – Đối tác đào tạo và cấp bằng chương trình Thạc sĩ Hệ thống thông minh và Đa phương tiện

Đại học La Rochelle, Đại học Claude Bernard  Lyon 1 Viện Quốc tế Pháp ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Thông tin có hỗ trợ học bổng từ Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) như sau:

1. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (ĐHQGHN) và Kỹ nghệ nội dung số (Đại học La Rochelle)

2. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (ĐHQGHN) và Hệ thống, mạng và hạ tầng ảo (Đại học Claude Bernard Lyon 1)

Cả hai chương trình được Tổ chức Đại học Pháp ngữ-AUF trao chứng nhận chất lượng “Chương trình đào tạo quốc tế”.

- Đội ngũ giảng viên ưu tú trong và ngoài nước.

- Môi trường học tập quốc tế với các học viên đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và cộng đồng Pháp ngữ.

- Chương trình có truyền thống hơn 20 năm, đã đào tạo hơn 400 thạc sĩ về CNTT, hơn 200 học viên tiếp tục học lên bậc tiến sĩ tại nước ngoài, trong đó hơn 100 người đã bảo vệ thành công luận án, hiện đang làm việc tại nhiều trường đại học, phòng nghiên cứu và công ty lớn ở Việt Nam và các nước phát triển.

- Nhiều cơ hội học bổng khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo: Học bổng dành cho Chương trình thạc sĩ


global fanpage
VNU
global fanpage