Khóa đào tạo chuyển đổi số doanh nghiệp cho quản lý

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khoá học “Chuyển đổi số doanh nghiệp cho quản lý” cho tất cả đối tượng yêu thích là quản lý của các doanh nghiệp. Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP CHO QUẢN LÝ

Chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Gần 90% doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi số với các bước khác nhau từ tìm hiểu, nghiên cứu, cho tới bắt đầu triển khai, thực hiện. Hơn 30% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát xem chuyển đổi số là vấn đề sống còn, xác nhận hiệu quả trên nhiều khía cạnh như thấu hiểu khách hàng, tăng năng suất lao động, tăng tốc sáng tạo...

THỜI LƯỢNG

 • 1 buổi tối
 • Các buổi lý thuyết kết hợp thực hành
 • Hỗ trợ, tư vấn dài hạn và liên tục sau khóa học

NỘI DUNG

 • Khái niệm về chuyển đổi số
 • Lợi ích của chuyển đổi số
 • Các cấp độ khác nhau của sự phát triển kinh doanh số
 • Những giải pháp “thắng nhanh” 
 • Tích hợp số, API và Microservice 
 • Quy tắc 80/20

MỤC TIÊU

 • Nắm vững kiến thức cơ bản về chuyển đổi số
 • Thu thập dữ liệu, thiết lập chỉ số và đánh giá
 • Nắm vững cách triển khai cụ thể một hệ thống IoT cơ bản
 • Thay đổi nguồn nhân lực để thích nghi với bối cảnh mới

ƯU THẾ SO SÁNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong chuyển đổi số doanh nghiệp
 • Giúp cho doanh nghiệp tránh khỏi những rủi ro trong quá trình chuyển đổi số
 • Trở thành đối tác của IFI và các doanh nghiệp/đơn vị đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng hàng đầu về CNTT và IoT.

* Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký lớp đào tạo riêng vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thông tin chi tiết

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ,

  Phòng 301, tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebookhttps://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU


global fanpage
VNU
global fanpage