Đào tạo ngoại ngữ

Mục tiêu của IFI là đào tạo những cán bộ nghiên cứu, những nhà quản lý và những nhà khoa học đa ngữ, có khả năng hoạt động và thành công trong môi trường quốc tế hóa.

Vai trò của ngoại ngữ ở IFI

formation 01

Tất cả các chương trình đào tạo của IFI đều được thực hiện bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Ngoài ra, ngay cả các chương trình dùng tiếng Pháp cũng có môn tiếng Anh như là ngoại ngữ thứ hai. Mục tiêu của IFI là đào tạo những cán bộ nghiên cứu, những nhà quản lý và những nhà khoa học đa ngữ, có khả năng hoạt động và thành công trong môi trường quốc tế hóa. Vì vậy trong tổng số 1100 giờ của chương trình đào tạo thạc sĩ, có đến 330 giờ dành cho việc học tiếng, tương đương với 15 ECTS.

 

 

Chủ trương của IFI là biến việc học ngoại ngữ thành một sự khám phá tinh thần thú vị đối với mỗi học viên. Điều này thể hiện ở những điều kiện tốt nhất của chúng tôi dành cho các bạn học viên:

 
  • Giáo viên bản ngữ
  •  
  • Môi trường sinh động với phòng học tiếng đa phương tiện;
  •  
  • Các hoạt động thực tiễn mang tính sáng tạo: làm báo, làm phim…;
  •  
  • Giao tiếp liên văn hóa: phim, ảnh, kịch, bài hát…
  •  
  • Phương pháp giảng dạy không ngừng đổi mới.

                                

 cinema

Các bạn có rất nhiều cơ hội nhận học bổng toàn phần học tiếng Pháp do Tổ chức đại học Pháp ngữ tài

trợ: Xem chi tiết học bổng tại đây


global fanpage
VNU
global fanpage