Chuyển đổi số và quản lý lộ trình chuyển đổi số

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khoá đào tạo “Chuyển đổi số và quản lý lộ trình chuyển đổi số” dành cho cán bộ quản lý điều hành, quản lý dự án. Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.

KHÓA ĐÀO TẠO

CHUYỂN ĐỐI SỐ VÀ QUẢN LÝ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐỐI TƯỢNG 

Cán bộ quản lý điều hành, quản lý dự án.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

03 buổi (9 tiếng), hoặc theo yêu cầu chi tiết.

NỘI DUNG

  • Xu thế số đối với họat động kinh tế - xã hội;
  • Tiềm năng của công nghệ số trong hoạt  động kinh tế, xã hội và quản lý;
  • Khái niệm cơ bản về chuyển đổi số;
  • Lợi ích của chuyển đổi số từ góc độ hiệu quả và cạnh tranh;
  • Khuôn khổ, chiến lược và lộ trình chuyển đổi số;
  • Hạ tầng công nghệ cho hoạt động chuyển đổi số;
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của hoạt động chuyển đối số;
  • Đánh giá kết quả dự án chuyển đổi số.

(Chi tiết nội dung đào tạo vui lòng liên hệ)

MỤC TIÊU

Phân tích bản chất và cơ hội chuyển đổi số mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp , trang bị các kỹ năng cơ bản để lãnh đạo quản lý của tổ chức, doanh nghiệp có  khả năng tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số đã được lãnh đạo của  tổ chức. doanh nghiệp ban hành, kỹ năng hướng dẫn, giám sát các hoạt động chuyển đổi số.

ƯU THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, đã và đang triển khai các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số;

- Các đối tác của IFI tham gia chương trình: các doanh nghiệp giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp tư vấn-đào tạo-huấn luyện về quản trị;

- Cơ hội giao lưu và hợp tác trực tiếp với mạng lưới đối tác cung cấp giải pháp công nghệ và quản trị kinh doanh của IFI;

- Nhận học bổng ưu đãi tham gia các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên sâu về chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

HỌC PHÍ: Liên hệ trực tiếp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ,

Phòng 301, tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU

 


global fanpage
VNU
global fanpage