Đào tạo điều tra và phân tích chứng cứ số - CHFIv9

CHFI bao gồm các phương pháp tiếp cận chi tiết để phân tích pháp lý và truy tìm bằng chứng phạm tội máy tính. Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để xác định dấu vết của kẻ xâm nhập trái phép và thu thập bằng chứng liên quan để truy tố tội phạm. Hàng loạt các công cụ điều tra hàng đầu và những kỹ thuật chuyên ngành được giới thiệu trong chương trình học này.
Chứng chỉ CHFI góp phần củng cố thêm những kiến thức cho các nhân viên thực thi pháp luật về điều tra tội phạm mạng, quản trị hệ thống, chuyên gia an ninh mạng, quốc phòng và quân sự, các chuyên gia pháp lý về tội phạm mạng, chuyên gia bảo mật trong ngân hàng hay bất cứ ai có quan tâm đến sự toàn vẹn của cơ sở hạ tầng mạng và điều tra số.

KHÓA ĐÀO TẠO

ĐIỀU TRA VÀ PHÂN TÍCH CHỨNG CỨ SỐ - CHFIv9

ĐỐI TƯỢNG

Chương trình học CHFI được thiết kế dành cho tất cả các chuyên gia CNTT tham gia vào việc bảo mật hệ thống CNTT, điều tra tội phạm máy tính cũng như ứng cứu và giải quyết các sự cố mất an toàn - an ninh thông tin bao gồm các đối tượng sau:
• Bất kỳ ai quan tâm đến quy trình điều tra tội phạm không gian mạng
• Kỹ sư an ninh mạng
• Chuyên gia CNTT, Giám đốc/Trưởng phòng CNTT
• Kỹ sư hệ thống mạng/Kỹ sư quản trị mạng
• Chuyên viên phân tích bảo mật/ Kỹ sư/Chuyên gia đánh giá/Tư vấn trong lĩnh vực an toàn thông tin

THỜI LƯỢNG

3,5h/module*

(*) Người học cần phải tham gia khóa học theo trình tự từ Module 1 đến Module 14 để đáp ứng được nội dung kiến thức và bài kiểm tra.

NỘI DUNG

Module 1: Computer Forensics in Today’s World (3,5h)
Module 2:  Computer Forensics Investigation Process (3,5h)
Module 3:  Understanding Hard Disks and File Systems (3,5h)
Module 4:  Data Acquisition and Duplication (3,5h)
Module 5:  Defeating Anti-Forensics Techniques (3,5h)
Module 6:  Operating System Forensics (3,5h)
Module 7:  Network Forensics (3,5h)
Module 8: Investigating Web Attacks (3,5h)
Module 9:  Database Forensics (3,5h)
Module 10:  Cloud Forensics (3,5h)
Module 11:  Malware Forensics (3,5h)

Module 12:  Investigating Email Crimes (3,5h)
Module 13:  Mobile Forensics (3,5h)
Module 14:  Forensics Report Writing and Presentation (3,5h)

Kiểm tra kiến thức các môn đã học (1h)

Tổng cộng: 50h

MỤC TIÊU


Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
• Thuần thục các kỹ năng cần thiết để thực hiện điều tra tội phạm kỹ thuật số hiệu quả
• Nắm bắt các chủ đề về điều tra pháp lý, trải nghiệm thực hành với các kỹ thuật điều tra pháp lý khác nhau cũng như các công cụ tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để thành công trong việc thực hiện điều tra máy tính và tiến hành truy vết tội phạm mạng
• Các cách thức để tìm kiếm và thu thập các thông tin liên quan đến chứng cứ (chain-of-custody), lưu giữ và bảo toàn chứng cứ để phân tích và báo cáo bằng chứng số.

ƯU THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Học viên sau khi hoàn thành khóa học được IFI cấp giấy chứng nhận và có đủ kiến thức, kỹ năng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

HỌC PHÍ:  Liên hệ trực tiếp

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: Tại đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡngViện Quốc tế Pháp ngữ,

Tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebookhttps://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU

Khóa đào tạo thứ nhất đã diễn ra từ 30/03/2021 đến 28/04/2021 xem tại đường link dưới đây:

http://ifi.vnu.edu.vn/vi/news/Tin-tuc-khac/Tong-ket-khoa-dao-tao-Dieu-tra-va-phan-tich-chung-cu-so-CHFIv9-1148.html


global fanpage
VNU
global fanpage