Thành tựu

Thành tựu về đào tạo

 

 • Chương trình Thạc sĩ CNTT của IFI được Tổ chức AUF trao chứng nhận chất lượng “Chương trình đào tạo quốc tế” của AUF (2014);

   

 • Đã đào tạo khoảng 900 thạc sĩ (400 về CNTT và 500 về các ngành khác);

   

 • Trong số 400 thạc sĩ CNTT do IFI đào tạo, khoảng 50% đã được nhận làm nghiên cứu sinh tại Pháp, Bỉ, Canada, Thụy Sỹ;

   

 • 100 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hiện đang làm việc tại nhiều trường đại học, phòng nghiên cứu và công ty lớn ở Việt Nam và các nước phát triển.

 

Thành tựu về nghiên cứu

 

 • Đã và đang thực hiện khoảng hơn 30 dự án nghiên cứu quốc tế;

   

 • Đồng hướng dẫn 18 nghiên cứu sinh (trong đó 12 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Tin học);

   

 • Mỗi cán bộ khoa học của Viện hằng năm công bố từ 3 đến 7 công trình khoa học. Nhóm nghiên cứu MSI và UMMISCO Việt Nam công bố hàng năm khoảng 30 báo cáo khoa học;

   

 • Hợp tác sâu rộng về nghiên cứu phát triển các đối tác Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ, đó là các viện, đại học, và doanh nghiệp danh tiếng như ĐH La Rochelle, ĐH Claude Bernard Lyon 1, ĐH Paris 6, ĐH Louvain (Bỉ), ĐH Montreal (Canada), IRD,v.v…

 

 


global fanpage
VNU
global fanpage