Đối tác 3i

3i có các đối tác trong nước và quốc tế, đến từ nhiều Khu vực, Quốc gia trên thế giới, từ trong và ngoài cộng đồng Pháp ngữ.

THÀNH TỰU/SẢN PHẨM

Từ khi thành lập đến nay, 3i đã đạt được một số thành tựu nổi bật với sự hỗ trợ của mạng lưới chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế.