Chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS 2022

Chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành DAAS 2022

 10:18 18/02/2022

Tiếp nối thành công của chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành (DAAS-Diderot Advanced Academic Seminars) trong suốt 4 năm qua (từ năm 2018 đến năm 2021), Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chuỗi DAAS năm 2022 với 4 Hội thảo quốc tế như sau:

global fanpage
global fanpage