Đơn vị

Người phụ trách

Số trực tiếp

Số máy lẻ tổng đài

Email: (@vnu.edu.vn)

Tổng đài

Điện thoại tổng đài

024.3745.0173

 

 ifi

 Fax

024.3795.7937

 

 

Ban Lãnh đạo Viện

Viện trưởng:

TS. Ngô Tự Lập

024.3795.7938

368

 lapnt

Phó Viện trưởng:

TS. Hồ Tường Vinh

 

369

 vinhht

Phòng Hành chính Tổng hợp

ThS. Phan Thị Thu Phương

024.3745.0173

269

 

 phanthuphuong

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

ThS. Trần Thị Quyên

024.3745.0173

208

tran.thiquyen

Phòng Nghiên cứu Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp - MSI

TS. Hồ Tường Vinh

 

369

 vinhht

Phòng Nghiên cứu Điện tử, Truyền thông và Kỹ thuật máy tính - ECCE

TS. Nguyễn Hồng Quang

 

305

nguyenhongquang

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng - PUF

 ThS. Phan Xuân Thắng

024.3754.9505

168

thangpx

Mã chống spam