Danh mục các văn bản quản lý nội bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ

Danh mục các văn bản quản lý nội bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ

Đại hội Công đoàn Viện Quốc tế Pháp ngữ nhiệm kì I

Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015 – 2020).