Grey elegant We are hiring instagram post announcement

Tuyển dụng giảng viên

Trên đường tiếp tục phát triển để khẳng định là đơn vị đào tạo của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chuẩn bị nhân sự để mở các chương trình đào tạo mới bậc Cử nhân, IFI tiếp tục tuyển dụng nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu, thực hiện đề tài, dự án.

TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên

IFI tiếp tục bổ sung nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Khoa.

Capture

Tuyển dụng Chuyên viên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng nghiên cứu Truyền thông, Văn hóa và Khởi nghiệp (IFI-ECCE). Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, trang thiết bị công nghệ tiên tiến.

Grey elegant We are hiring instagram post announcement

Tuyển dụng Chuyên viên đối ngoại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

Viện Quốc tế Pháp ngữ , Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) thông báo tuyển dụng Chuyên viên đối ngoại. Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, trang thiết bị công nghệ tiên tiến.

Tuyển dụng chuyên viên phụ trách đào tạo

Tuyển dụng chuyên viên phụ trách đào tạo

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) thông báo tuyển dụng Chuyên viên phụ trách đào tạo. Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, trang thiết bị công nghệ tiên tiến.

global fanpage
VNU
global fanpage