Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên đợt II năm 2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên đợt II năm 2021

Triển khai Kế hoạch, Nhiệm vụ năm học 2021-2022, IFI tiếp tục cần bổ sung nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Viện.

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) hiện nay là một tổ chức đào tạo và nghiên cứu liên ngành xuất sắc của Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương, đầu mối thúc đẩy hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Cộng đồng Pháp ngữ.

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên đợt I năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên đợt I năm 2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nhân lực trình độ cao về giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) trân trọng kính mời các ứng viên tài năng và tâm huyết gia nhập đội ngũ của IFI.

Green Illustrated Modern Social Media Marketing Report Presentation

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ (gọi tắt là IFI) thông báo tuyển vị trí chuyên viên phụ trách đào tạo làm việc tại Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng thuộc Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN. Cụ thể:

Thông báo số 2 về việc tuyển dụng Giảng viên, Nghiên cứu viên năm 2020

Thông báo số 2 về việc tuyển dụng Giảng viên, Nghiên cứu viên năm 2020

Với mục tiêu trở thành một tổ chức đào tạo và nghiên cứu liên ngành xuất sắc hàng đầu trong Cộng đồng Pháp ngữ, là đầu mối thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa ĐHQGHN và Cộng đồng Pháp ngữ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI trân trọng kính mời các ứng viên có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung, gia nhập đội ngũ của IFI. ​Những đóng góp của các thành viên sẽ được IFI trân trọng và đền đáp xứng đáng.