Giới thiệu 3i

Giới thiệu 3i

Vườn ươm thông minh IFI (gọi tắt là 3i dựa trên các chữ cái đầu tiên bằng tiếng Pháp: IFI-Incubateur Intelligent hoặc bằng tiếng Anh: IFI-Intelligent Incubator).

tuyển dụng

Tuyển chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế

Viện Quốc tế Pháp ngữ thông báo tuyển chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế:
Số lượng: 03 người
Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh
Có khả năng biên, phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh thành thạo
Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp.