Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Quốc tế Pháp ngữ 2022

Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Quốc tế Pháp ngữ 2022

 23:13 09/11/2022

Ngày 4/11/2022, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) đã diễn ra thành công phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2022. Chương trình họp nhằm tổng kết hoạt động của IFI trong năm học 2021-2022, đồng thời đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trong năm học 2022-2023.

global fanpage
VNU
global fanpage